Guia de Bones Pràctiques

En la contractació d'assegurances d'UNESPA.

L'asseguradora que se suma a aquest projecte es compromet a donar informació transparent i concisa als seus clients potencials. D'aquesta manera, s'intenta crear un mecanisme estandarditzat que permeti comparar fàcilment els avantatges que ofereix cada assegurança de cotxe tenint en compte aspectes que van molt més enllà del preu.
 

Regal: una asseguradora sense lletra petita

També t'aclarim quin és el procediment que has de seguir per declarar un sinistre i quins terminis s'hi apliquen. De la mateixa manera, t'expliquem quins són els criteris que utilitza l'asseguradora per avaluar el valor indemnitzable a fi que puguis entendre com funciona el procés d'avaluació dels danys.

Génesis, com a part de la seva política de transparència i compromís amb la qualitat, ha fet seva aquesta guia de bones pràctiques immediatament.

Quan vinguis a una de les nostres oficines o et posis en contacte amb nosaltres mitjançant Internet obtindràs una informació fidedigna que et serà molt útil per triar l'assegurança de cotxe que s'adapti més bé a les teves necessitats.

Ens assegurem que la lletra petita no sigui un problema perquè t'expliquem amb claredat tot el que has de saber per no tenir sorpreses inesperades.

En primer lloc, t'oferim una informació molt completa sobre les diverses assegurances de cotxe que posem a la teva disposició. Et presentem cada pòlissa amb detall, des de les garanties fins a les exclusions, sense oblidar els diversos tipus de franquícia, la territorialitat i els límits quantitatius corresponents. L'activitat de les companyies d'assegurances està regulada per la llei. No obstant això, des del 30 de setembre de 2010 l'Associació Empresarial de l'Assegurança (UNESPA) aplica una iniciativa nova: la Guia de bones pràctiques. L'objectiu d'aquesta guia és millorar l'experiència dels clients que recorren a les asseguradores, sobretot en la fase prèvia a la contractació.
 

Els teus drets són la nostra prioritat

A Regal pensem que els drets de l'assegurat son inviolables. Per això no ens limitem a respectar-los, sinó que també te'ls fem conèixer.

  • T'oferim una informació transparent, comprensible i molt completa sobre totes les nostres assegurances de cotxe. Sabem que qualsevol omissió o falta a la veritat pot anul·lar el contracte, i per això som sincers i esperem que la sinceritat sigui recíproca.

  • Et notificarem totes les modificacions de les condicions del contracte. Si no hi estàs d'acord, tens dret a prescindir de l'assegurança del cotxe sense pagar cap penalització.

  • T'indicarem el valor total de la prima i de les diverses quotes. T'assegurem que, amb el temps, només variaran en relació amb el teu comportament sinistral o a causa de l'actualització de la tarifa.

 

Codi de Conducta Regulador del tractament de dades personals als sistemes comuns d'informació del sector assegurador

Regal està adherida al Codi de Conducta del tractament de dades personals promogut per UNESPA i aprovat per l'AEPD. Per a més informació, es pot accedir als següents enllaços:

TIREA https://www.tirea.es/Info-a-Asegurados/Cod-Tipo-de-conducta.aspx .

UNESPA https://www.unespa.es/main-files/uploads/2022/07/Codigo-de-Conducta-UNESPA_v12-04-2022_Def-26-07-2022-indice-revisado.pdf

CONEIX TOTES LES NOSTRES ASSEGURANCES​